Řešení a produkty

Strategie CHEPRO s.r.o. při hledání a výběru produktu či dosažení optimálního řešení manipulace na základě požadavku zákazníka vychází z posouzení předmětu manipulace a jeho specifických vlastností, kterými jsou například geometrický tvar,  váha, drsnost a propustnost povrchu aj., dále z definic operací nutných pro dosažení cíle manipulace z pohledu technologie (např.: výchozí a koncové polohy, povinné mezipolohy, minimalizace doby manipulace a řada dalších) a také z mnoha omezení prostorových, bezpečnostních případně ekonomických i jiných. Je obvyklé , že zařízení různých výrobců mají specifické technické vlastnosti, které limitují jejich použití. Významnou přidanou hodnotou společnosti CHEPRO s r.o. je podrobná a léty ověřená znalost aplikace vakua pro manipulaci. Usnadňuje to nalezení vakuového systému, zařízení nebo dílů, které umožní optimální řešení v daných zákaznických podmínkách a možnostech zákazníka.

 

 JUMBOVacuMaster